İnşaat Blogu

Vaziyet Planı Nedir? Vaziyet Planında Neler Bulunur ? Nasıl Çizilir ?

Vaziyet planı, inşaatı başlanacak olan binanın komşu parsellere olan sınırlarını
ve yollara olan sınırlarını tepeden gösteren plandır.

Detaylarında bir çok öge vardır; elektrik direği,telefon hatları,su hatları,otoparklar,
binanın giriş kapısı,arsanın giriş yönü,yol durumu,ağaçlar vb.bu öğelerin yerleri,
nasıl konumlandırılacağı bu planla oluşturulur.

Vaziyet Planında Neler Bulunur ?

* Eğim
* Toplam metrekare
* Tanımlı röper noktası
* Cadde sokak tanımları
* Yollar
* Çatı gösterimi
* Yönler
* Hakim rüzgar
* Çizgi kademelenmesi
* Yakın çevre düzenlemesi
* Yaya taşıt ilişkisi
* Arazi , silüet kesiti

Vaziyet Planı Nasıl Çizilir?

İmar Kanununda ( 3194 sayılı ) vaziyet planının nasıl çizileceği belirtilmiştir :

– İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarlarına rastlayan mesafeleri en az 5.00 m’dir.

– Yan bahçe mesafeleri 4. kata kadar (4. kat dâhil ) olan binalarda en az 3.00 m’dir.

– 4 kattan fazla her kat için bu mesafeler 0.50 m arttırılır.

– Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısından az olamaz.

– Bina esas giriş döşeme kotu, toprak kotu, bina üst kotu yazılmalıdır.

– Binanın son kattaki uzunluk ve genişlik ölçüsü yazılmalıdır.

– Merpen, evin tavan döşeme üst kotu belirtilmelidir.

– Genellikle 1/200 – 1/500 ölçekli çizilir.

– Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilir.

– Mevcut durum, imar hatları (bina, sınır, yol, yeşil örtü vb.), teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üst üste ve farklı çizgilerle çizilir.

– Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.

– Blokların içine kat adetleri, zemine oturma sahaları yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.

– Blokların yol ve komşu sınırlarla, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz yazılır.

– Blok köşeleri arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa ve merpenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tanklarının yerleri ve gerekli diğer noktalar röper noktalarına göre kotlandırılır.

– Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu 0.000 olarak alınır. Plan kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır.

– Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, değilse arsa dâhili iki siluet çizilir.

– Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm hafriyatın yaklaşık toplamı yazılır.

 

Kaynak: emlakkoalisyonu.com

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.